Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który określa zasady na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności POINT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest  POINT Sp. z o.o. w Warszawie, Warszawie przy ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/101 (01-242 Warszawa).

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
 • adres: ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A/101, 01-242 Warszawa
 • adres e-mail: pointteampl@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności w celu utrzymania konta na portalu oraz umożliwienia Państwu inwestowania za pośrednictwem portalu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Państwa kanału informacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 • prowadzenia działań statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:
 • osoby wykonujące na rzecz Administratora czynności na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracy
 • dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi hostingowe
 • podmioty świadczące usługi księgowe
 • podmioty świadczące obsługę prawną
 • inwestorzy oraz emitenci

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 • nie dłużej niż do czasu wykonania umowy (w tym do czasu posiadania konta w portalu), a po jej wykonaniu do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda – do momentu jej wycofania

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
 • sprostowania danych (art. 16. RODO)
 • usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdy to nastąpi, zostaną Państwo o tym wyraźnie poinformowani.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.