Cjenovnik

PRILAGOĐENA PONUDA

Ovdje možete kreirati sami svoj korisnički paket

Ukoliko već ponuđeni paketi ne ispunjavanju vaše zahtjeve, onda možete sami kreirati paket koji će odgovarati potrebama vašeg biznisa.

Local-SEO-Customers-Tab-Image-002

Vođenje društvenih mreža

Od 800 KM

Cijena zavisi od tipa i količine sadržaja koji se kreira ali i od veličine zajednice kojom se upravlja (komentari i poruke).
Usluga obuhvata: planiranje nastupa, planiranje konkretnih projekata i aktivacija, produkcija sadržaja (foto, video, dizajn, copy…), kompletna komunikacija na stranici kroz poruke i komentare i eventualna krizna komunikacija.

Local-SEO-Customers-Tab-Image-004

Oglašavanje na Google-u, Facebook-u i Instagram-u

Oglašavanje na Google-u
200 KM | Otvaranje ili preuzimanje naloga, inicijalno istraživanje tržišta, podešavanje konverzija i uvezivanja sa alatima poput Google Analitike (jednokratna uplata)
300 KM + 10% ukupnog budžeta (na mjesečnom nivou)
 
Oglašavanje na Facebook-u i Instagram-u
200 KM | Otvaranje ili preuzimanje naloga, inicijalno istraživanje tržišta, implementacija i podešavanje Facebook Pixela (jednokratna uplata)
400 KM + 10% ukupnog budžeta (za period od mjesec dana)
NAPOMENA: Cijene su okvirnog karaktera i zavise od konkretnog zahtjeva korisnika.

Izrada Web rješenja, Landing stranica i Online Shop-ova

Od 1.000 KM

Navedena cijena obuhvata izradu osnovne internet prezentacije sa prilagođenim dizajnom i podešavanjem Google Analitike i Facebook Pixela.
Cijena za izradu kompleksnijih sajtova zavisi od konkretnog zahtjeva klijenta.

Local-SEO-Customers-Tab-Image-003

Izrada strategije

Od 3.000 KM

Cijena zavisi od kompleksnosti zahtjeva, industrije u kojoj se klijent nalazi, roka izrade i detaljnosti akcionog plana.
Usluga se sastoji iz izrade dokumenta koji u sebi ima dvije cjeline. Prva cjelina je izrada strategije digitalnog nastupa, dok je druga izrada akcionog plana (taktike) kako tu strategiju primjeniti u poslovanju sa jasnim koracima, tehnologijama i primerima.

1 na 1 edukacije

50 – 100 KM po satu

Edukacija podrazumjeva individualan rad sa polaznikom ili grupni za potrebe jedne firme. Edukacija je koncipirana tako da je u potpunosti praktična i primjenjiva. Radimo na konkretnim kampanjama sa relevantnim primjerima iz prakse. Cilj edukacije je da se pojedinca ili tim osposobi da samostalno osmišljava nastup na internetu i vodi plaćene kampanje.